Οστά του Κάτω Άκρου

Στοιχεία ανατομίας

Ο σκελετός των κάτω άκρων αποτελείται από τα δύο ανώνυμα οστά, το μηριαίο οστό, την επιγονατίδα, την κνήμη, την περόνη, τα οστά του ταρσού, τα μετατάρσια και τις φάλαγγες.

ΜΗΡΙΑΙΟ ΟΣΤΟ

Το μηριαίο οστό είναι το ισχυρότερο και το μεγαλύτερο οστό του σώματος και το μήκος του είναι ανάλογο με το ύψος του ανθρώπου. Η φορά του μηριαίου οστού είναι λοξή από τα πάνω και έξω προς τα κάτω και μέσα. Το μηριαίο οστό εμφανίζει τρία μέρη: το σώμα, το άνω άκρο και το κάτω άκρο. Το άνω άκρο εμφανίζει την κεφαλή του μηριαίου οστού και συνδέεται με την κοτύλη σχηματίζοντας την άρθρωση του ισχίου.

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑκάτω άκρο

Η επιγονατίδα είναι ένα ενδοτενόντιο οστο που μαζί με το μηρό και την κνήμη συνιστούν την άρθρωση του γόνατος.

ΚΝΗΜΗ

Η κνήμη είναι το μακρύ οστό του άπω κάτω άκρου που δέχεται το βάρος ολου του κορμού και λεχει το καταλληλότερο σχήμα για αυτή τη λειτουργία.

ΠΕΡΟΝΗ

Η περόνη μοιράζεται το βάρος του σώματος με την κνήμη και σταθεροποιεί μαζί της την ποδοκνημική άρθρωση.

ΟΣΤΑ ΤΟΥ ΤΑΡΣΟΥ

Τα οστά του ταρσού είναι ο αστράγαλος, η πτέρνα, το κυβοειδές, τα τρία σφηνοειδη (έσω, μέσο, έξω) και το σκαφοειδές. 

ΜΕΤΑΤΑΡΣΙΑ ΟΣΤΑ

Τα μετατάρσια οστά είναι πέντε και αντιστοιχούν ένα οστό σε κάθε δάχτυλο.

ΦΑΛΑΓΓΕΣ

Κάθε δάχτυλο έχει τρεις φάλαγγες εκτός από το μεγάλο δάχτυλο που έχει δύο. Οι φάλαγγες ονομάζονται από πάνω προς τα κάτω πρώτηή εγγύς, δεύτερη ή μέση, και τρίτη ή ονυχοφόρος.

επάνω